ေဖစ္ဘုတ္ေပၚမွာ ဟာသဗီဒီယိုေတြတင္ၿပီး နာမည္ႀကီးလာသူ ဟာသသရုပ္ေဆာင္ ေအာင္ရဲေထြးကေတာ့ ဇန္န၀ါရီလ (၂)ရက္ေန႔က ေသဆံုးသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ရဲေထြးဟာ ပြဲတစ္ခုမွာ အမည္မသိလူတစ္စုရဲ႕ ရိုက္ႏွက္ခံရၿပီး  ေသဆံုးသြားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဆိုေတာ္ ယုန္ေလးကေတာ့ ေအာင္ရဲေထြးရဲ႕ ေသဆံုးမႈကုိ ယူၾကံဳးမရျဖစ္ၿပီး ဒီကိစၥရဲ႕ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီကိစၥမွာ တာ၀န္ရွိသူေတြကေတာ့ ပြဲရဲ႕ လံုျခံဳေရးေတြျဖစ္ၿပီး လံုျခံဳေရးေတြ တာဝန္အျပည့္အဝမယူႏုိင္လို႔သာ ေအာင္ရဲေထြးဟာ ေသဆံုးခဲ႔ရတာ ျဖစ္တယ္လို႕ သူ႕ရဲ႕ ေဖစ္ဘုတ္ေပၚမွာ ေျပာထားပါတယ္။

Source: Kyaw Phone Aung