ေတာင္ကုိိရီးယားႏိုင္ငံရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္မင္းသားတ Park Bogum ဟာ ‘Vogue Taiwan’ မဂၢဇင္းနဲ႔ ျပဳလုပ္တဲ့ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခုမွာ သူ႔ဘ၀အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုး အရာ(၃)ခုကိုေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

Bogumကေတာ့ သင္ယူေလ့လာမႈ၊ ညီမွ်မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတို႔ကုိ သူ႕ဘ၀ရဲ႕ အေရးအႀကီးဆံုးအရာေတြအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအရာေတြကုိ ဘဝရဲ႕အေရးအႀကီးဆံုးအရာေတြအျဖစ္ ဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္ခဲ့လည္းဆိုတာကုိလည္း ရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။

 “သင္ယူေလ့လာမႈဆိုတာက ဘ၀မွာ အျမဲလုပ္ေနရတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ မင္းသားတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ သင္ယူမႈဟာ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားေတြကုိလည္း သင္ယူခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ေလ့လာဖို႔ လိုအပ္ေနတာေတြအမ်ားႀကီးပါ”လို႕ Bogum ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

“လူတိုင္းဟာ အလုပ္၊ဘ၀နဲ႔ လြတ္လပ္မႈေတြအေပၚမွာ ညီတူညိီမွ်ရွိသင့္တယ္။ အားလံုးကုိ ဟန္ခ်က္ညီညီထိန္းထားဖို႕က ဘ၀မွာ အေရးအႀကီးဆံုးအရာပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္တဲ့ဘ၀ကုိ ေနထိုင္ဖို႕အတြက္ အေရးအႀကီးဆံုးအရာျဖစ္ပါတယ္” ျဖစ္္တယ္လို႕ Bogumက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Source: Kstarlive