ထိုင္း အမ်ိဳးသား အႏုပညာရွင္ ေတြ ထဲမွာမွ Instagram မွာ နာမည္အႀကီး ဆံုး hashtag အႏုပညာရွင္ စာရင္းကုိေတာ့ Thai Update မွာ အခုလို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Nadech Kugimiya

 

View this post on Instagram

 

A post shared by keaw_jung (@keaw_jung)

ထိုင္းမင္းသားေတြထဲမွာ ေတာ့ Nadech Kugimiya က Instagram မွာ hashtags အမ်ားဆံုး မင္းသား ပါ။Tag လုပ္ထားတဲ့ post အ ေရ အတြက္ ေပါင္း တစ္သန္း ေက်ာ္(1,639,157) ရွိပါတယ္။

 

View this post on Instagram

 

A post shared by keaw_jung (@keaw_jung)

James Jirayu

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jirayu Tangsrisuk (@jirayu_jj)

နံပါတ္ ႏွစ္ေနရာမွာ ရွိေနသူက ေတာ့ James Jirayu ပါ။သူက ေတာ့ Instagram မွာ Post ေပါင္း (1,510,761) ေလာက္ Tag လုပ္ ခံထားရပါတယ္။

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Jirayu Tangsrisuk (@jirayu_jj)

Pope Thanawat

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Thanavat Vatthanaputi (@popezaap)

ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ Pope ပါ။သူကေတာ့ Instagram မွာ Post ေပါင္း 1,496,454 ေလာက္ Tag လုပ္ ခံထားရပါတယ္။နံပါတ္ သံုး ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။

Mark Prin

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Prin Suparat (@mark_prin)

ေနာက္ထပ္ တစ္ေယာက္ကေတာ့ Mark Prin ပါ။သူက ေတာ့ Instagram မွာ နာမည္ႀကီးသူေတြ ထဲက တစ္ေယာက္ပါ။Post ေပါင္း (1,206,348) Tag လုပ္ခံထားရၿပီး နံပါတ္ ေလး ေနရာမွာ ရွိေနပါတယ္။

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Prin Suparat (@mark_prin)

Mew Suppasit

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Suppasit Jongcheveevat (@mewsuppasit)

နံပါတ္ငါးေနရာမွာရွိေနသူက ေတာ့ Mew Suppasit ပါ။သူက ေတာ့ “TharnType The Series”. နဲ႔ နာမည္ႀကီးလာသူပါ။Tag လုပ္ ခံထားရတဲ့ Post စုစုေပါင္း(1,120,777) ရွိပါတယ္။

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Suppasit Jongcheveevat (@mewsuppasit)

#CELENOW