ေျမာင္ေျမာင္ ဆုိၿပီး ခ်စ္စရာဗီဒီယိုဖိုင္ေလးေတြဟာ အြန္လိုင္းမွာ အရမ္းကို ေရပန္းစားေနပါတယ္။အႏုပညာရွင္ေတြ ကလည္း ေျမာင္ေျမာင္ ဗီဒီိယုိဖိုင္ေတြကို ဖန္တီးခဲ့ၾကပါတယ္။အႏုပညာရွင္ေတြ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ ေျမာင္ေျမာင္ ဗီဒီယိုဖိုင္ ေတြကို စုစည္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

#အိန္ဂ်ယ္လမုန္

ေျမာင္ေျမာင္ ေျမာင္ေျမာင္ေျမာင္ 🌸

Posted by Lamung Jasengtsawm on Sunday, May 27, 2018

 

#တိုင္ရြန္

ေျမာင္ ေျမာင္ ေျမာင္ နဲ႕ ေျပာင္ ေျပာင္ ေျပာင္

Posted by Tyron Bejay on Sunday, May 27, 2018

#အိစိေကြး

ဟီး မလုပ္တတ္ဘူး

Posted by Eisi Kway on Sunday, May 27, 2018

#သြန္းဆက္

သမီး ခ်စ္တာ ဒီေၾကာင္ေလး ေျမာင္ ေျမာင္ ေျမာင္ 🐱 😍ကြီးတို႔ ထင္တဲ့ ေပါက္ကရ ေျမာင္ ေျမာင္ ေျမာင္ ဟုတ္ဝူးေညာ္ 😝

Posted by Thun Sett on Sunday, May 27, 2018

 

from အႏုပညာရွင္မ်ားရဲ႕ fb