မင္းသမီးထက္ထက္မိုးဦးရဲ႕ သမီးေလး စစ္လြန္းဝတီထက္ကေတာ့ သူ႕ရဲ႕ ေမြးေန႕အတြက္ ယေန႕ဇန္နဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႕မွာ ရိုးရွင္းၿပီီး အရမ္းကုိ မြန္ျမတ္တဲ့ အလွဴေလးတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအလွဴေလးကုိေတာ့ မသန္စြမ္းကေလးမ်ားေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာမွာ ဖခင္ျဖစ္သူနဲ႕အတူ ကိိုယ္တိုင္ကုိယ္က် သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေစတနာ၊ သဒၵါတရားေကာင္းတဲ့ စစ္လြန္းေလးလဲ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္တဲ့ သမီးေကာင္းေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

Source: sai Hlwan facebook