ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ (၂၀၁၇)တုန္းက အလွမယ္ ေရႊအိမ္စည္က သူမရဲ႕သရဖူ ျပန္သိမ္းခံရတဲ့ကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး Hello Madam Media Co., Ltd ရဲ႕ မန္ေနးဂ်င္းဒါရုိက္တာ ေဒၚစုိးယုေ၀ကို တရားစဲြဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေရႊအိမ္စည္ဘက္က Miss Grand ၿပိဳင္ပဲြႀကီးကို သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုိ႕ တစ္ပတ္ခန္႕မွာပဲ သရဖူျပန္သိမ္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ေရႊအိမ္စည္ဟာ တစ္ဖက္သတ္ဆန္တဲ့ ေၾကညာခ်က္ေတြေၾကာင့္ ၎ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာ က်ဆင္းေစခဲ့တယ္လုိ႔ ခံစားခဲ့ရၿပီး နစ္နာေၾကးအတြက္ သိန္း (၅၀၀၀) ေတာင္းဆုိကာ အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ေနာက္မွာေတာ့ ေဒၚစုိးယုေ၀ဘက္ကလည္း ေရႊအိမ္စည္ရဲ႕အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ ျပန္လည္ရွင္းလင္းေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚစုိးယုေ၀ဟာ ယခုလုိ ရွင္းလင္းေၾကညာခ်က္အျပင္ သတင္းစာကေနၿပီး အလွမယ္ေရႊအိမ္စည္ဟာ Miss Universe Myanmar Organization အဖြဲ႕နဲ႕ ေဒၚစိုးယုေ၀အား ဂုဏ္သိကၡာက်ဆင္းေစရန္ရည္ရြယ္ၿပီး မဟုတ္မမွန္ ေျပာဆုိေရးသားခ်က္မ်ားကို သူမဘက္ကေန ၀န္ခ်ေတာင္းပန္ျခင္းမ်ား မျပဳခဲ့ပါက တရားဥပေဒအရ တရားစဲြဆုိသြားမွာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Miss Grand Myanmar 2017 ၿပိဳင္ပဲြြအတြက္ ေရႊအိမ္စည္အား သရဖူျပန္သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ Miss Grand Myanmar 2017 သရဖူကို အလွမယ္ ေအးခ်မ္းမုိးအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီသရဖူကို လက္ခံခဲ့တဲ့ အလွမယ္ေအးခ်မ္းမုိးတစ္ေယာက္လည္း ေ၀ဖန္မႈမ်ိဳးစုံကို ရင္ဆုိင္ခဲ့ရပါတယ္။

Source : Facebook