ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ အဆိုေတ္ာေတြကို ေမြးထုတ္ေပးေနတဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Myanmar Idol ရဲ ႔ season (3) မၾကာခင္ျပန္လည္စတင္ေတာ့ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပိဳင္ပြဲမွာေတာ့ အဆိုကို ၀ါသနာရွိတဲ့၊ အႏုပညာမ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ၿပီး ေနရာနဲ႔ အခ်ိန္ေတြကိုေတာ့ Myanmar Idol Page နဲ႔ အတူ စာနယ္ဇင္း / ႐ုပ္သံ / Online media မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္း အသိေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ပဏာမေရြးခ်ယ္ပြဲကိုေတာ့ ျမိဳ႕ႀကီး ၅ျမိဳ႕နဲ႔ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားမွာ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ အစီအစဥ္အသစ္ေတြလည္း ပါ၀င္တယ္လို႕ Myanmar Idol Page မွာ ေျပာထားပါေသးတယ္။

Source: Myanmar Idol