ကိုရီးယားမွာ အရမ္းကို Sexy က်တဲ့ အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီးဆယ္လီေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ရွိတဲ့  တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြ ကေန  ကိုရီးယားရဲ႕ Sexy အက်ဆံုး ဆယ္လီ ေတြ ကို ေရြး ခ်ယ္ လိုက္ပါတယ္။ဒီစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကိုေတာ႔ ကိုရီးယားရဲ႕ ထိပ္တန္း အ၀လြန္မႈေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း ဆိုင္ရာ ေဆးခန္းကေန ျပဳလုပ္ ခဲ့တာပါ။တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူေတြ ေရြးလိုက္တဲ့ Sexy အက်ဆံုး ဆယ္လီေတြကေတာံ

#Sexy အက်ဆံုး အမ်ိဳးသမီးဆယ္လီ

1.HyunA (21%)

2. AOA’s Seolhyun (11%)

3. Kim Sarang (10%)


#Sexy အက်ဆံုး အမ်ိဳးသားဆယ္လီမ်ား

1. Kim Woobin (16%)

2. Gong Yoo (10%)

3. Kim Jongkook, Julien Kang, Lee Jungjae (5%)

Source kstarlive