ကုိရီးယား Idol ေတြဟာ သူမတုိ႔ရဲ႕ လွပတ့ဲ ခႏၶာကုိယ္ေကာင္ေၾကာင္းေတြနဲ႔အတူ Sexy ဆန္ဆန္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ ေၾကညာ၊ မဂၢဇင္းေတြအတြက္ ရုိက္ကူးခ့ဲေပးခ့ဲပါတယ္…ဒီဓာတ္ပုံေလးေတြကုိ Cele ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ စုစည္းတင္ဆက္ေပးလုိက္ပါတယ္ေနာ္….

(1) Sulli

(2) Euaerin

(3) Clara

(4) Bora

(5) Stellar’s Minhee