ေတာင္ကိုရီယားႏုိင္ငံမွာဆုိရင္ ႏုိင္ငံသားေတြကိုးကြယ္တဲ့ဘာသာေတြက ခရစ္ယာန္ဘာသာ၊ ဗုဒၶဘာသာ တုိ႔ကုိကုိးကြယ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဘာသာမဲ့ေတြပဲျဖစ္ၾကပါတယ္။ ေတာင္ကိုရီယားႏုိင္ငံရဲ႕ လူနည္းစုကဟာ ဗုဒၶဘာသာကို ကိုးကြယ္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္မွ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဆယ္လီေတြကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယားဆယ္လီေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႕ေတြကေတာ့ …

(၁) Chansung နဲ႕ Nichkun (2PM) 

ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ နာမည္ႀကီးအဖဲြ႔ 2PM ရဲ႕ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္တဲ့ Chansung နဲ႕ Nichkun ကေတာ့ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ၾကတဲ့သူေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ 2PM အဖဲြ႕က သူတုိ႕ေတြရဲ႕ ေတာင့္တင္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႕စည္းပံုေတြေၾကာင့္ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့အဖဲြ႕ပဲျဖစ္တယ္။

(၂) Zelo (B.A.P) 

B.A.P ဆုိတာ ေတာင္ကိုရီယားႏုိင္ငံရဲ႕ K-pop အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ပဲျဖစ္တယ္။ B.A.P ရဲ႕ အဖဲြ႕၀င္ျဖစ္တဲ့ Zelo က ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္သူျဖစ္တယ္လုိ႕ သိရပါတယ္။

(၃) Changmin (TVXQ) 

တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက TVXQ အဖဲြ႕ဆုိရင္ ေတာင္ကိုရီယားႏုိင္ငံမွာ နာမည္ႀကီး K-pop အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ TVXQ အဖဲြ႕က လက္ရွိမွာေတာ့ အဖဲြ႕၀င္ ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိေတာ့တာပဲျဖစ္တယ္။ ႏွစ္ေယာက္ထဲမွာမွ Changmin က ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္သူျဖစ္တယ္။

(၄) Sungyeol ၊ Hoya နဲ႕ Woohyun (INFINITE)

အဖဲြ႕၀င္ (၇)ေယာက္ ပါတဲ့ INFINITE အဖဲြ႕ က ေတာင္ကုိရီယားႏုိင္ငံရဲ႕ K-pop အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕ပဲျဖစ္တယ္။ အဖဲြ႕၀င္ (၇)ေယာက္ထဲမွာမွ Sungyeol ၊ Hoya နဲ႕ Woohyun တုိ႕က ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူေတြျဖစ္တယ္။ မၾကာေသးခင္ကမွ Hoya တစ္ေယာက္ကေတာ့ INFINITE အဖဲြ႕ကေန ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။

(၅) Leo (VIXX)

အဖဲြ႕၀င္ (၆)ေယာက္ပါတဲ့ VIXX အဖဲြ႕မွာေတာ့ Leo က ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူပဲျဖစ္တယ္။ ဒီအဖဲြ႔ထဲမွာဆုိ Leo က အေနေအးတဲ့သူပဲျဖစ္ၿပီး ရႈိးေတြမွာဆုိ စကားအမ်ားႀကီးေျပာေလ့မရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တယ္။

(၆) Soyou (SISTAR)

မိန္းကေလး အဖဲြ႕၀င္ (၄)ေယာက္ပါတဲ့ SISTAR အဖဲြ႕၀င္ Soyou က ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္သူလည္းျဖစ္တယ္။ ၀မ္းနည္းစြာနဲ႕ အခုဆုိရင္ေတာ့ အရမ္းေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ SISTAR အဖဲြ႕က အဖဲြ႕ဖ်က္သိမ္းသြားခဲ့ပါတယ္။

source : aminoapps