Running Man က ေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားရဲ႕ နာမည္ႀကီး variety show တစ္ခုပါ။အာရွတစ္လႊားမွာ ေတာ့ အရမ္းကို နာမည္ႀကီးပါတယ္။(၂၀၁၀)ဇူလိုင္ (၁၁)ရက္ေန႔က  စတင္ထုတ္လႊင့္လာခဲ့တာ ဒီေန႔ အထိ ပါ။ Yoo Jae-suk က ေတာ့ ဒီ Show မွာ အဓိက MC အျဖစ္နဲ႔ ပါ၀င္ထားပါတယ္။စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ဂိမ္း ေတြ ၊ ရယ္စရာဟာသ ေတြ အကုန္ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ အစီအစဥ္ တစ္ခုပါ။ဘယ္အခ်ိန္ၾကည့္ၾကည့္ အရမ္းကို ရယ္ရတဲ့ Running Man အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္လည္ ေ၀မွ် ေပးခ်င္ပါတယ္။

Episode 213

 

View this post on Instagram

 

🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻 [ Shooting scene picture of RunningMan Ep.291 ‘RunningMan Q&A’ ] All about RM. RM Ep.291 on Mar.20 at 4:50pm KST on #SBS. 🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻 [ 런닝맨 제291회 ‘런닝맨 Q&A’ 촬영 현장 사진 ] 런닝맨에 관한 모든 것. 이번주 방송에서는 지난주 이메일을 통해 런닝맨 시청자들로부터 받은 런닝맨 멤버들에 관해 궁금한 점들을 런닝맨 Q&A를 통해 속 시원히 밝혀줄 예정. 런닝맨 제291회 3월 20일 오후 4시50분 방송. ••• #BehindTheScenes #BTS #RunningMan #RM #런닝맨 directed by #이환진 (@hwanjine) •••

A post shared by RunningMan (@sbs_runningman_sbs) on

ဒီအပိုင္းက ေတာ့ ၾကည့္တဲ့ သူကို ပါးစပ္ မ ေစ့ ေအာင္ကို ရယ္ရတဲ့ အပိုင္း တစ္ပိုင္းပါ။နာမည္ႀကီး ဒရမ္မာ မင္းသမီးေတြ က ဧည့္သည္ အျဖစ္လာ ေရာက္ခဲ့ ၾကပါတယ္။သူတို႔ လုပ္ရတဲ့ မစ္ရွင္ က ေတာ့ ေတာ္ ေတာ္ ေလး ခက္ပါတယ္။ဖိနပ္ မ ခၽြတ္ခ်င္တဲ့ မင္းသမီးေတြ ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ ၀င္ ေတြ စိတ္ ညစ္ ေနၾကတဲ့ အခန္း ကလည္း ေတာ္ ေတာ္ ေလး ရယ္ရပါတယ္။ Choi Yeo-jin၊ Kim Min-seo၊ Lee Yoo-ri၊ Seo Woo နဲ႔ Yoo In-young တုိ႔ က ဧည့္သည္ အျဖစ္နဲ႔ ပါ၀င္ထားပါတယ္။

Episode 163

ဂ်ီဟိုရဲ႕ ႏွလံုးသားကို လုၾကတဲ့ အပိုင္းေလးပါ။ေတာ္ေတာ္ ေလးကုိ ရယ္ရပါတယ္။ဒီအပိုင္း မွာေတာ့ Dae-sung ၊ G-Dragon နဲ႔  Seung-ri တို႔ ပါ၀င္ ခဲ့ၾကပါတယ္။ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ GD တစ္ေယာက္ ေတာ္ ေတာ္ ေလးကို ပင္ပန္း ခဲ့ ပါတယ္။ဗြက္ အိုင္ထဲမွာ အလူးအလဲ နဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကတာ၊ေရထဲမွာ သစၥာ ေဖာက္ ညီ ေနာင္ တို႔ ညစ္ၾကတဲ့ အခန္း ေတြက ေတာ္ ေတာ္ ေလး ကို ရယ္ရပါတယ္။

Episode 162

 

View this post on Instagram

 

🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻‍♀️🏃🏻🏃🏻🏃🏻 [런닝맨 공지] 런닝맨 원년 멤버 개리 씨가 런닝맨에서 하차합니다. 개리 씨는 올해 상반기부터 런닝맨 제작진에 하차 의사를 밝혀왔고, 그 동안 런닝맨 제작진과 런닝맨 멤버들은 개리 씨의 하차를 말려온 바 있으나, 개리 씨는 최근 “앞으로 음악에 대한 공부를 더 하고 싶고, 음악에 더 많은 시간을 투자하고 싶다”며 런닝맨 제작진에 하차 의사를 전달해 왔습니다. 이에 런닝맨 제작진은 ‘음악인’으로서의 삶을 추구하고 싶어하는 개리 씨의 의사를 존중하기로 결정했습니다. 지난 7년 동안 ‘런닝맨’ 원년 멤버로서 ‘런닝맨’을 위해 온 힘을 다해 애써준 개리 씨에게 진심으로 감사드립니다. 개리 씨가 ‘예능인’보다는 ‘음악인’으로서의 삶에 더 집중하고 싶다고 한 만큼, 앞으로 개리 씨가 좋은 음악으로 대중들에게 즐거움을 줄 수 있기를 바랍니다. 개리 씨가 참여하는 ‘런닝맨’ 마지막 촬영은 오는 31일 진행될 예정입니다. 🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻‍♀️🏃🏻🏃🏻🏃🏻 [RunningMan Announcement] Gary decided to leave RunningMan. RM staffs & RM members have tried to let Gary stay since he told us to leave RM a few months ago but he wants to leave RM to spend his time in studying music and doing something for music. RM staffs decided to respect Gary’s decision. RM staffs give Gary sincere thanks for his great effort for RM since 2010 and wish he would give much delight to people with good music in the future. Gary’s last filming of RM will be on Oct. 31. ••• #RunningMan #RM #런닝맨 •••

A post shared by RunningMan (@sbs_runningman_sbs) on

ရိုက္ကူးေရး စ အဖြင့္မွာတင္ပဲ အူတက္ေအာင္ ရယ္ရတဲ့ အပိုင္းေလးပါ။အဖြဲ႕ ၀င္ ေတြရဲ႕ အက စြမ္းရည္ ေတြကို လည္း  ဒီအပိုင္းမွာ ေတြ႕ရမွာပါ။ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ ဧည့္သည္ Idol ေတြ အမ်ားႀကီး ပါ၀င္ အားျဖည့္ ထားပါတယ္။ဧည့္သည္ ေတြ အ ေနနဲ႔ ပါ၀င္ ခဲ့သူေတြ က ေတာ့ Chansung Wooyoung (2PM) ၊ Da-som Hyo-rin (Sistar) ၊ Jung Eun-ji၊ Son Na-eun (Apink)၊ L Sung-kyu (Infinite)၊ Lee Gi-kwang ၊Yoon Doo-joon (Beast)၊ Lee Joon Seung-ho (MBLAQ)၊ Min-ah Yu-ra (Girl’s Day) တို႔ပါ။

 

View this post on Instagram

 

🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻 [ RunningMan NOW ] RM Ep.291 <RunningMan Q&A> is filming now in Seoul. LeeHwanJin(@hwanjine), the main PD of RM, debuts today as a main director of RM filming. RM crews have received lots of questions about 7 RM members from RM fans by e-mail last week. RM members & crews will have a Q&A time. RM Ep.291 on Mar.20 at 4:50pm KST on #SBS. 🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻🏃🏻 런닝맨 제291회 <런닝맨 Q&A> 서울에서 촬영 중. 이환진(@hwanjine) PD가 처음으로 런닝맨 메인 PD 역할로 제작에 참여하는 첫 런닝맨 에피소드. 지난주 이메일을 통해 런닝맨 시청자들로부터 받은 런닝맨 멤버들에 관해 궁금한 점들을 런닝맨 Q&A를 통해 속 시원히 밝혀줄 예정. 런닝맨 제291회 3월 20일 오후 4시50분 방송 예정. ••• #BehindTheScenes #BTS #RunningMan #RM #YooJaeSeok #KimJongKook #Gary #Haha #JeeSeokJin #LeeKwangSoo #SongJiHyo #개리 #하하 #유재석 #김종국 #지석진 #이광수 #송지효 #런닝맨 •••

A post shared by RunningMan (@sbs_runningman_sbs) on

#CELENOW