ဒီဆယ္လီစုံတဲြေတြကေတာ့ (၂၀၁၈)ႏွစ္အစပုိင္းမွာပဲ တရား၀င္ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေၾကာင္းကိုေတာ့ သူတုိ႕ေအဂ်င္စီအသီးသီးကေန တရား၀င္ေၾကညာလုိက္ၾကတဲ့ ဆယ္လီစုံတဲြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဆယ္လီစုံတဲြ (၅)တဲြ မွာ (၁)တဲြကေတာ့ လက္ထပ္ေတာ့မွာပဲျဖစ္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

G – dragon နဲ႕ Jooyeon

(၂၀၁၈) ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႕မွာ G – dragon နဲ႕ After School ရဲ႕ အဖဲြ႕၀င္ေဟာင္း Jooyeon တုို႕ စုံတဲြကို (၂၀၁၈) ရဲ႕ ပထမဆုံးစုံတဲြအျဖစ္ Dispatch သတင္းဌာနတစ္ခုကေန ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့တာပဲျဖစ္တယ္။ သူတုိ႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ေအဂ်င္စီေတြကေတာ့ တရား၀င္ခ်စ္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို မေၾကညာခဲ့သလို ျငင္းဆန္ေနခဲ့တာလည္းမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႕စုံတဲြကေတာ့ ဂ်ယ္ဂ်ဴကၽြန္းမွာ (၃)ရက္ၾကာ အတူရွိေနခဲ့ၾကတယ္လို႕ Dispatchရဲ႕သတင္းမွာ ေဖၚျပထားတာေတြ႔ရပါတယ္။

Jang Hyun Seung နဲ႕ Shin Soo Ji

ဇန္န၀ါရီ (၅)ရက္ေန႕မွာပဲ Jang Hyun Seung နဲ႕ Shin Soo Ji တုိ႕စုံတဲြဟာ တရား၀င္ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတုိ႕ရဲ႕ ေအဂ်င္စီကေန အတည္ျပဳေပးလုိက္တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။ သူတုိ႕ စုံတဲြ တဲြေနၾကတာ (၄)လေလာက္ရွိေနၿပီးလုိ႕လည္းသိရပါတယ္။

Lee Joon နဲ႕ Jung So Min

ဒီစုံတဲြကေတာ့ (၂၀၁၈) ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႕မွာပဲ သူတုိ႕ေတြခ်စ္သူျဖစ္ေၾကာင္းကို ႏွစ္ဖက္စလုံးရဲ႕ ေအဂ်င္စီေတြက တရား၀င္ေၾကညာခဲ့ၾကပါတယ္။ သူတို႔ စုံတဲြဟာ “My Father Is Strange” ဇာတ္လမ္းတြဲမွာ (၂၀၁၇) အစပိုင္းေလာက္က အတူတူတြဲဖက္ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္္။

MBLAQ G.O  နဲ႕ Choi Ye Seul

(၂၁၀၈) ဇန္န၀ါရီ (၂)ရက္ေန႕မွာ သတင္းဌာန တစ္ခုကေန MBLAQ အဖဲြ႕၀င္ G.O နဲ႕ မင္းသမီး Choi Ye Seul တုိ႕တဲြေနတာ (၅)လရွိေနၿပီးဆုိတာကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိေဖာ္ထုတ္ခဲ့တဲ့ေနာက္မွာပဲ MBLAQ အဖဲြ႕၀င္ G.O က သူရဲ႕ Instagram အေကာင့္မွာ သူ႕အခ်စ္ကိစၥကို သူ႕ကိုယ္တုိင္ပဲအသိေပးမယ္ဆုိၿပီး ပုံတစ္ပုံတင္လုိက္ပါတယ္။

FTISLAND’s Minhwan နဲ႕ Yulhee

FTISAND အဖဲြ႕ရဲ႕ Drummer Minhwan နဲ႕ LABOUM အဖဲြ႕၀င္ေဟာင္း Yulhee တုိ႕ကေတာ့ မၾကာခင္မွာပဲ လက္ထပ္ၾကေတာ့မယ့္ စုံတဲြပဲျဖစ္တယ္။ (၂၀၁၈) ဇန္န၀ါရီ (၅)ရက္ေန႕မွာ သူတုိ႕စုံတဲြ လက္ထပ္ေတာ့မယ့့္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတုိ႕ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြသိေအာင္ ေၾကညာေပးခဲ့ပါတယ္။

Hannwe Soe (Celenow)