ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္ေ္န႕မွာေတာ့ kangin ကေတာ့ သူရဲ႕ အင္စတာဂရမ္ကေနတစ္ဆင့္ Super Junior အဖြဲ႔ကေန ႏႈတ္ထြက္မယ့္အေၾကာင္းကို ေၾကျငာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ သူကေတာ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ပရိသတ္ေတြကို ေတာင္းပန္တဲ့အေၾကာင္းကိုလည္း စာအရွည္ႀကီး ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

kanginnim instagram
kanginnim instagram

“ကၽြန္ေတာ္ Kangin ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနတာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ၾကာၿပီေနာ္။ ဒီသတင္းဆိုးကိုေျပာရမွာေၾကာင့္ ေလးလံတဲ့စိတ္ေတြနဲ႔ စာေရးလိုက္ပါတယ္။ အခ်ိန္အၾကာႀကီး လက္တြဲလာခဲ့တဲ့ ‘Super Junior’ နဲ႔ လမ္းခြဲဖို႔ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ဝင္ေတြကို အျမဲပဲ အားနာခဲ့ရပါတယ္။ မိုက္မဲရဲ႕ အျပဳအမူေတြလုပ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ့ကို အျမဲအားေပးၾကတဲ့ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ လူေတြေၾကာင့္ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်ဖို႔အတြက္ ေတာ္္ေတာ္ေလးၾကာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ့ ျပႆနာေတြေၾကာင့့္ အဖြဲ႔ဝင္ေတြ မၾကံဳရမယ့္ ကိစၥေတြ ၾကံဳေနရေၾကာင့္ ဒီထက္အခ်ိန္ဆြဲလို႔မျဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁၄ ႏွစ္တာအတြင္း ကၽြန္႔ေတာ္ကို အခ်စ္ေတြေပးခဲ့တဲ့ E.L.F. ေတြကို အားအနာဆံုးပါပဲ။ ဒီလိုေျပာဖို႔ကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေတာင္ေနာက္က်ေနပါၿပီ။ ဒါေပမဲ့ Super Juniorနဲ႔ အတူဆက္ရွိသည္ျဖစ္ေစ မရွိသည္ျဖစ္ေစ အျမဲတမ္း အားနာၿပီးေတာ့ ေက်းဇူးတင္ေနမွာပါ။ ႏွလံုးသားထဲမွာ အဲဒီခံစားခ်က္က စြဲျမဲေနမွာပါ။ ေနာက္ဆံုးအထိ ကၽြန္ေတာ့ကို ဂရုစိုက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႔ဝင္ေတြနဲ႔ ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြကို ေက်းဇူးတင္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အျမဲတမ္း Super Junior ကိုအားေပးေနပါမယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္”လို႔ သူရဲ႕ အင္စတာဂရမ္မွာ ေရးသားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

kanginnim instagram

Source: Koreaboo