ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ကိုရီးယားက အဆိုေတာ္မေလးအခ်ိဳ႕ဟာ MAXIM အမ်ိဳးသား မဂၢဇင္းအတြက္ တကယ့္္ကိုပဲ ညိဳ႔အားျပင္းတဲ့ ဓါတ္ပံုအမိုက္စားေတြကို ရိုက္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္။သူတို႔ေတြကေတာ့…

1. Rui (H.U.B)

2. Yujeong (Brave Girls)

3.Ah Young (Dal Shabet)

4. Jiyul (Dal Shabet )

5. Jei (Fiestar)

6. Hani (EXID)

7. Junghwa (EXID)

8. Hyeri (Girl’s Day)

9. Minah (Girl’s Day)

10. Seungah (Rainbow)

11. Nada

12. Eunji (Brave Girls)

13. Hyunyoung (Rainbow)

Source: Koreaboo