ပရိသတ္ေတြ သေဘာက်ရတဲ့ မယ္တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္တဲ့ အႏုပညာရွင္ ထားထားထက္ထက္ကေတာ့ သူရဲ႕ ဘဝကုိ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲျဖတ္သန္းခ်င္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ပါ။ ဇန္နဝါရီလ ၁၁ရက္ေန႔ကေတာ့ သူရဲ႕ ေဖစ္ဘုတ္မွာ

“ဘဝမွာ အလုပ္ဆိုလဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ လုပ္ပါရေစ…

ဘဝမွာ ပရဟိတဆိုလဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ လုပ္ပါရေစ…

ဘဝမွာ ၅၂၈အခ်စ္ဆိုလဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ ခ်စ္ပါရေစ…

ဘဝမွာ ၁၅၀၀အခ်စ္ဆိုလဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပဲ ခ်စ္ပါရေစ…

ေအးခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာပဲ ေနခ်င္ပါတယ္.” လို႕ေရးၿပီး တင္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

Source: Htar Htet Htet