သင့္ရဲ႕အိပ္မက္က korea entertainment ေအဂ်င္စီေတြမွာ audition ဝင္ခြင့္ရခ်င္ေပမယ့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈအားနည္းေနၿပီး စိတ္လႈပ္႐ွားလြန္းေနတာလား။ ဒါဆုိရင္္ေတာ့ BLACKPINK အဖြဲ႔ဝင္ေတြက ဒီလုိမ်ိဳး အႀကံျပဳစကားေလးေတြကို ေျပာၾကားထားပါတယ္ေနာ္။ ဒီသတင္းကို koreaboo က ေဖာ္ျပထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

BLACKPINK ရဲ႕အဖြဲ႔ဝင္တစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Rose ကေတာ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ႐ွိလာမယ့္ စကားေလးကို အႀကံေပးခဲ့ပါတယ္။ ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို အေကာင္းဆံုးလုပ္တဲ့အခါ ဒီအရာအတြက္ ဂုဏ္ယူတတ္ဖုိ႔ကုိ “ကိုယ့္ရဲ႕ပံုစံအမွန္ကို လက္ခံပါ ၿပီးရင္ သူတို႔ေတြကို စိုက္ၾကည့္လုိက္ၿပီး ငါဒီမွာ” ဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေလး ေနပါလုိ႔ အႀကံေပးခဲ့ပါတယ္။

 

Jennie ကေတာ့ ဒိုင္ေတြဟာ ဘယ္သူက အရည္အခ်င္း အျပည့္႐ွိလဲဆုိတာမ်ိဳးထက္ ဘယ္သူက ပိုထင္ေပၚၿပီး အလားအလာ႐ွိလဲဆုိတာမ်ိဳးကို ႐ွာေဖြတယ္လို႔ ခုလုိေျပာခဲ့ပါတယ္ “အားလံုးကို အေကာင္းဆံုးလုပ္ျပၿပီး သီခ်င္းဆုိျပတာမ်ိဳးထက္ ကိုယ့္ရဲ႕ယံုၾကည္မႈကို ထုတ္ျပၿပီး ကိုယ့္ရဲ႕အရည္အေသြးကို ဘယ္ေလာက္ျပႏိုင္လဲ ဆုိတာက အေရးႀကီးပါတယ္” လို႔ ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

 

Rose က လက္႐ွိအရည္အခ်င္းထက္ ဒိုင္ေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္က အေရးႀကီးတာမို႔ “ကိုယ့္ရဲ႕ ပံုစံက ငါဒီမွာ ႐ွိေနတယ္” ဆုိတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး ျဖစ္ေနဖို႔လုိတယ္ဆိုတာကို ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါတယ္။

BLACKPINK အဖြဲ႔ဝင္ေတြကေတာ့ auditions မွာ ဝင္ၿပိဳင္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ တကယ့္ကို အဖိုးတန္တဲ့ စကားေလးေတြကို ေပးသြားခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။

Khin