အခုေဖၚျပမယ့္ အမ်ိဳးသားကိုရီးယား Idol (၉)ေယာက္ကေတာ့ မိန္းကေလး ပံုစံ၀တ္ဆင္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာေတာင္ ၾကည့္လို႔ေကာင္းၿပီး မိန္းကေလး Idol အဖြဲ႔ထဲက တစ္ေယာက္ေယာက္လားလို႔  အထင္မွားေစေလာက္ပါတယ္။

1.NU’EST ရဲ႕ Ren

2.BTS ရဲ႕Suga

3. SHINee ရဲ႕ Taemin

4. EXOရဲ႕ Suho

5. WINNER ရဲ႕ Jinwoo

6. EXO ရဲ႕ Baekhyun

7. Super Junior ရဲ႕Heechul

8. B.A.P ရဲ႕ Daehyun

9. INFINITE အဖြဲ႔၀င္Sungjong

Source: Koreaboo