ကိုရီးယား Idol အမ်ိဳးသမီးေလးေတြဟာ အရမ္းကို ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ မ်က္ႏွာ လွလွေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားၾကပါ တယ္။Idol ေတြရဲ႕ အလွတစ္ခုခ်င္းစီတိုင္းကိုခြဲထုတ္ၿပီး ခ်ီးက်ဴးခဲ့တာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။အဲ့ဒီ အထဲကမွ ဒီ တစ္ခါ မွာေတာ႔ ႏွာေခါင္းေလးေတြရဲ႕ အလွကို ခ်ီးက်ဴးခ်င္ပါတယ္။အသဲယားစရာ ခ်စ္စရာႏွာေခါင္းလွလွေလးေတြကို ပိုင္ ဆိုင္ ထားတဲ့ Idol ေတြရွိပါတယ္။သူတို႔ေတြကေတာ႔….

1. Red Velvet’s Irene

Image Source: Rabbit Queen
 

2. Suzy

Image Source: Cosmopolitan
 

3. Berry Good’s Sehyung

Image Source: Rabbit Day

4. TWICE’s Sana

Image Source: SPACEWALK

5. EXID’s Junghwa

Image Source: Twitter ‘@EXIDofficial’

6. Cosmic Girls’ Eunseo

Image Source: Twitter ‘@WJSN_Cosmic’

7. PRISTIN’s Xiyeon

Image Source: ExquisiteCorona

8. GFRIEND’s SinB

Image Source: happymoment

Source kstarlive