၂၀၁၈ခုႏွစ္မွာေတာ့ ကုိရီးယာအႏုပညာေလာကမွာ  အႏုပညာစံုတြဲေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ အခ်စ္ေရးနဲ႕ ပတ္သတ္ၿပီး ဖံုးကြယ္ျခင္းမရွိၾကေတာ့ပဲ ေတာ္ေတာ္ပြင့္လင္းလာၾကပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်စ္ေရးကိစၥကို ပရိသတ္ေတြကို ေၾကျငာတယ္ဆိုတာဟာ အနုပညာရွင္ေတြအတြက္ လြယ္တဲ့ ကိစၥေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း ၂၀၁၈ခုႏွစ္ရဲ႕ သံုးလအတြင္းမွာပဲ ခ်စ္သူေတြျဖစ္ေနေၾကာင္းကို ပရိသတ္ေတြကို ေၾကျငာခဲ့တဲ့ အနုပညာရွင္စံုတြဲ ၈တြဲရွိပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြကိုုအတိအလင္းေၾကျငာခဲ့တဲ့ အႏုပညာရွင္စံုတြဲ ၈တြဲကိို ေဖၚျပေပးလိုက္ပါတယ္။

1. Lee Joon- Jung So Min

2. G.O -Choi Yeseul

3. Lee Jungjin-Euaerin

4.Jung Hyunmoo- Han Hyejin

5.Lee Siun-Seo Jiseung

6.Ha Hyunwoo- Youngji

7.Choi Tae Joon- Park Shinhye

8. Suzy- Lee Dongwook

Source: Kstarlive